Allt mer miljömedvetet i Sverige

I Sverige blir vi allt mer miljömedvetna och de miljövänliga trenderna blir allt fler – och nu är även politikerna med på banan – på cykelbanan vill säga. Under kommande år kommer man nämligen att arbeta starkt med att främja cyklande framför biltrafik i flera av landets städer.

2211233-p-10-minIdag är vi mer miljömedvetna än vad vi någonsin varit förr och även landets politiker har hakat på den populära trenden. Till exempel har man i Stockholm satt startskottet för ett flertal nya cykelgarage i city. Bland annat kommer ett cykelgarage att öppnas och invigas vid Citybanan omkring 2017 och man har sedan tidigare redan uppfört ett cykelgarage i anslutning till Älvsjö pendeltågstation. Men det är inte det enda garaget i staden. Det finns nämligen byggplaner på hela 700 cykel p-platser i ett garage som planeras vid Södra station och ovanpå detta kommer man bygga stadens första bostadshus helt utan parkeringsplatser för bil, skriver DN. Likaså diskuteras även möjlighet för ytterligare ett gäng cykelgarage i anslutning till kollektivtrafiken runt om i stadens närförorter såsom vid Gullmarsplan, Östra station och vid Brommaplan men än är inget bestämt.

Fler städer väljer cykel

http://www.dreamstime.com/-image17809515Det är dock inte bara huvudstaden som väljer cykel framför bil. I till exempel Ängelholm kommer man till sommaren att uppföra ett cykelgarage vid järnvägsstationen så att pendlare mellan Ängelholm och annan ort ska kunna pendla utan att behöva använda sin av sin bil (källa). Likaså arbetar även Göteborg mot att öka cyklingen i staden och har som mål att den ska trefaldigas. Kommunens trafiknämnd har nämligen utarbetat ett särskilt cykelprogram där man konkretiserar hur staden ska gå tillväga för att cyklingen ska bli ett mer attraktivt. Dessutom har man även lagt riktilinjer för hur man ska gå tillväga för att göra cyklingen till ett mer konkurrenskraftigt färdmedel i staden med omnejd, skriver GP. Bland annat planeras nya cykelbanor i staden och i samband med dem planeras även bättre underhåll av dessa året om plus att man kommer uppföra fler cykelgarage och cykelställ – så nu finns det snart inte lägre några ursäkter till att ta bilen till och från sitt arbete.

Företag kan bidra till ökad cykelanvändning

Idag har vi mängder av kontor i storstäderna runt om i landet, men trots stora satsningar på kollektivtrafik väljer de flesta att ta bilen till sitt arbete. Så frågan är: hur kan ett företag uppmuntra sina anställda till att använda mer miljövänliga färdmedel? Ett smart tips är att undvika att erbjuda en företagsbil eller taxikort och istället tillhanda hålla en cykel som den anställde kan använda för att ta sin runt i närområdet på olika kundmöten och liknande. Allt som krävs för det är trots allt bara en cykel och någonstans att parkera den. Så beställ cykelställ från Cykelboxen och placera ut det i anslutning till kontoret – svårare än så är det inte, för cykeltrenden är här för att stanna.