Bli mer klimatsmart

Många vill ju vara med och hjälpa till i kampen mot den miljökris som väntar runt hörnet. Vi hör hur glaciärer smälter, och vi märker att vi kanske inte gör så mycket som vi skulle kunna göra. Men hur ska man egentligen bli en mer klimatsmart människa i vardagen? Det finns en del små saker man kan göra, och som man säger, många bäckar små!

  • Se till att källsortera, det sparar en hel massa energi. Att panta burkar och flaskor är kanske det viktigaste, men sen gäller det att återvinna tidningar, kartonger, plast och metall. Du kommer märka efter ett tag hur få brännbara sopor du egentligen har, det mesta är sådant man kan källsortera, det är väldigt bra för miljön.
  • Stäng av apparater när du inte använder dem, och stäng av dem helt! Apparater som står på stand by drar fortfarande en hel del energi, så det bästa är att dra ut sladden helt eller att koppla in till exempel alla sladdar som går till teve, box och dvd i ett och samma grenuttag som man kan slå på och av, då kan du enkelt stänga av allt på en gång!
  • Åk mindre bil. Eller börja samåka med någon annan, kanske har du en kollega som bor i närheten som du kan samåka med? Det sparar bränsle, pengar och miljö. Det bästa är ju så klart att åka kollektivt eller att cykla, gå eller kanske åka spark till jobbet. Hitta alternativa resmöjligheter!
  • Välj sådant som är närodlat och helst ekologiskt. Det närodlade innebär att det inte färdats långväga vilket släpper ut en massa, och är det ekologiskt har det en god miljöpåverkan då det inte innehåller en massa besprutning och andra omysiga kemikalier.
  • Flyg mindre. Flyget är en stor bov när det kommer till miljön, så kan du åka med tåg eller liknande i stället, välj det!

Om du använder dig av dessa knep i din vardag och dessutom ser till att hålla dig uppdaterad och lyssna på de råd och rön som kommer ut, ja då är du på god väg att bli en väldigt miljömedveten medborgare! Det är gott för själen och det egna samvetet samtidigt som det är gott för världen.