Den biologiska mångfalden

Homo sapiens, den moderna människan, har många djurarter på sitt samvete. Vandringsduvan, dronten och Stellers sjöko är bara tre av flera exempel på djurarter som har utrotats genom alltför intensiv jakt.

Konsekvenserna av förlusten

Idag betraktas den biologiska mångfalden, alltså bevarandet av arter, som ett viktigt mål för miljöarbetet. Det finns flera skäl till detta. Ett är att man numera känner till vikten av att bevara hela ekosystem. I en skog där det finns varg kommer träden att klara sig bättre, eftersom de inte blir lika ansatta av hjortarna. En art kan vara nödvändig för en annan arts överlevnad. Det allra viktigaste exemplet på detta är pollineringen av växter, som sköts av bin och humlor. Om dessa insekter skulle försvinna skulle det knappt finnas några växter kvar, och vi människor skulle inte ha något att äta.

En annan risk, från ett strikt människocentrerat perspektiv, är att växter som kan ha betydelse för utvecklingen av mediciner försvinner. Många mediciner som används idag har upptäckts genom forskning på växter från regnskogarna, en biotop som avverkas i en förödande takt.

Lo

Idag är det nämligen inte lika vanligt att arter utrotas genom intensiv jakt, även om detta förekommer fortfarande. Det handlar i stället framför allt, som exemplet med regnskogarna visar, om förstörelse av arternas naturliga habitat. Ofta huggs regnskog ned för att odla soja eller andra grödor, som kan användas som foder till köttdjur. Men även i Sverige avverkas urskogen i snabb takt, faktiskt snabbare än i Syd- och Mellanamerika. Detta gör att många sällsynta lavar, insekter m.m. hotar att försvinna. Vad det skulle få för konsekvenser i förlängningen vet vi inte riktigt.

Ett stort problem är också fisket, som hotar många arter både direkt och indirekt. Många arter av fisk fiskas alltför intensivt och hotas därför av utrotning, men även fiskar som inte äts, och många andra vattenlevande djur, lever farligt. Fiskebåtarnas trål förstör känsliga havsbottnar och korallrev, och saboterar därför livsmiljön för både djur och växter som lever i havet.