Kroppen producerar acetaldehyde

Det finns kemikalier i det mesta vi stoppar i oss eller använder, och alla är inte farliga varken för miljön eller för oss människor. Dessutom så producerar också våra kroppar egna kemikalier, såsom att alkohol som vi dricker i ett stadium blir acetaldehyde – vilket kan vara förklaringen till varför många mår dåligt dagen efter en utekväll!

”Alkoholen omvandlas till acetaldehyd som sedan snabbt bryts ned till ättiksyra och därefter till koldioxid och vatten. Nedbrytningen till acetaldehyd påbörjas redan i magsäcken men sker huvudsakligen i levern. Acetaldehyd är en mellanprodukt vid nedbrytningen av alkohol och kan ligga bakom en del av de klassiska symtomen vid baksmälla: illamående, yrsel, huvudvärk, ostadighetskänsla och trötthet.” läs mer.

champagne glas champangeglasSom citatet ovan avslöjar så framställer våra kroppar acetaldehyde i samband med nedbrytningen av alkohol som vi dricker. Men det är långt ifrån det enda stället som vi hittar denna kemikalie på. Vi har till exempel med den i mjölkprodukter, sojaprodukter och i inlagda grönsaker, dessutom används den som aromämne och som baskemikal vid tillverkning av ättiksyra. Men för att denna ska vara miljövänlig krävs att den framställs på ett miljövänligt vis, vilket många tillverkare av kemikalien också gör. Men hur gör man då det? Det är något som tidningen Allt om vetenskap förklarat i en artikel, men självklart finns flera olika tekniker än vad de skriver om, men deras var den mest lättförståeliga.

Med acetaldehyd i alkohol

Det finns som sagt många användningsområden för acetaldehyd och när vi dricker alkohol så producerar kroppen också eget sådant under nedbrytningen. Detta kan också vara förklaringen till varför vi blir bakfulla och mår dåligt. Till exempel skriver Sydsvenskan om hur kroppen omvandlar all alkohol vi dricker till koldioxid och vatten, men innan det så hamnar drycken och alkoholen i stadiet acetaldehyd – vilket alltså kan vara förklaringen till bakfylla.