Miljön och uppvärmningen

Är det något som är bra för miljön är det att tänka på hur man använder och omsätter energi, oavsett om detta handlar om vatten, el eller uppvärmning av olika slag. Något som är bättre än många andra alternativ när det kommer till just uppvärmning är pellets, från till exempel vida.se.

familj mys brasaI Dagens Industri kan vi läsa om hur det nu blivit klart att det stora skogsbolaget Stora Enso nu investerar i både pellets och sågverk, med hela 16 miljoner euro i produktion och förnyelse. Detta framgick tidigare från ett pressmeddelande direkt från bolaget. Ett citat från artikel är som följer:

 

Investeringen i Ala sågverk innebär att koncernen kan omvandla sågspån – en av sågverkets biprodukter – till pellets, en betydande värdekälla för förnybar energi – Dagens Industri

Pelletsproduktionen beräknas ta fart på riktigt under det andra kvartalet av 2017, något som företaget hoppas kunna förbättra kostnadseffektiviteten i sågverket. En ny panna kommer dessutom minska sågverkets miljöpåverkan, en investering som kommer kosta runt 10 miljoner euro.

Träbränslet etablerar och stabiliserar sig

Energimyndigheten kan vi läsa om hur det nu är stabilare priser på trädbränsle och torv, något som skett under den senare delen av 2015 enligt nya siffror. Trädbränsle är allt från returträ, som är emballagematerial från industrier och gamla hus, biprodukter som sågspån, skogsflis från röjning samt förädlade trädbränslen som pellets och briketter.

För mer tips på vad för pellets samt hur man kan tänka för att spara in pengar, kan man klicka sig in på denna artikel i Göteborgs-Posten. Det är nämligen så att kvalitetsskillnaderna är små mellan olika märken, samtidigt som det kan skilja sig väsentligt mellan priser.