När är det dags att byta ut sommardäcken?

Att byta ut sommardäcken med jämna mellanrum är viktigt ur säkerhetssynpunkt eftersom slitna däck presterar betydligt sämre på våta väglag. Ur miljösynpunkt är det dessutom bra att välja nya däck med lågt rullmotstånd.

Det är skicket på däcken som avgör när de ska bytas ut. Det innebär att det inte finns någon regel för hur änge en uppsättning däck får användas, det varierar nämligen stort beroende på körstil, körsträcka, vägförhållanden och klimat.

Kontrollera mönsterdjup och eventuella skador

Enligt lag ska mönsterdjupet på sommardäcken vara minst 1,6 mm, men rekommendationen är ett djup på minst 3 mm eftersom det minskar risken för vattenplaning och förbättrar bromsförmågan. Ligger mönsterdjupet på dina däck någonstans mellan dessa två mått är det alltså dags att byta ut dem – läs mer här för att få hjälp med att välja bra nya däck.

Du kan antingen mäta mönsterdjupet själv eller utgå från den slitagevarnare som finns på de flesta däck och som hamnar på samma nivå som däckmönstret när däcket börjar bli utslitet. Det är också viktigt att undersöka om däcken har några skador, även om de ännu inte slitits ned till 3 mm. Om sidoväggen har sprickor eller om det finns skador på slitbanan ska däcken också bytas.

Tänk på miljö och ekonomi när du väljer nya däck

“Det är i dessa däck som nya innovationer kommer och som i många fall direkt påverkar säkerhet, våtgrepp, komfort, och rullmotstånd,” skriver Expressen om premiumdäck.

Nya sommardäck kan också minska din miljöpåverkan och innebära att du sparar pengar på sikt. Däck med lågt rullmotstånd minskar nämligen bränsleförbrukningen och ger därför mindre utsläpp. Premiumdäck från kända tillverkare är därför ett bra långsiktigt val, även om de kostar i inköp.