Överbefolkningen

Samling legogubbar

För trettio år sedan levde fyra miljarder människor på jorden. Idag är vi sju miljarder. Detta beror till viss del på fattigdomsbekämpning och hälsofrämjande åtgärder, vilket har gjort att fler överlever idag. Och detta är naturligtvis mycket glädjande. Men överbefolkningen medför också många problem, och man kan fråga sig hur många människor som den här planeten egentligen klarar av.

Det handlar inte om utrymme

Överbefolkningen handlar inte om plats: det finns gott om plats för betydligt mer människor på jorden än vad vi har idag. De sju miljoner människor som lever idag skulle allihop kunna samlas på Gotland. Det skulle bli trångt, men de skulle få plats. Problemet är i stället vad alla dessa människor konsumerar.

Idag används ungefär tolv procent av jordens landyta till odling av ätbara grödor. Odling kan framstå som den naturligaste sak i världen, men faktum är att det är stor skillnad mellan växternas vilda tillvaro i naturen och förhållandena på ett storskaligt jordbruk. Stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel används för att få stora skördar och hålla skadeinsekter borta. Konstgödseln bidrar till övergödning av vattendrag, där algerna breder ut sig på andra organismers bekostnad. Resultatet blir att många vattenlevande djur och växter dör, vilket även gifterna mot insekter och parasiter bidrar till. Dessutom gör de stora ytor som avsätts för jordbruk att det blir allt svårare för många vilda djur och växter att hitta någonstans där de kan leva. Många forskare hävdar att jorden inte klarar av att få mer än 15 % av sin landyta uppodlad, och det dröjer inte så länge innan vi är där.

Men människor konsumerar som bekant inte bara mat. De har även kläder, och ofta även andra saker. I takt med att allt fler i Kina får det bättre får de också upp ögonen för den västerländska livsstilen, och där ingår att ha bil. Smogen i dagens Beijing är en av konsekvenserna av detta, de smältande polarisarna är en annan.

Men att människor får det bättre innebär inte bara problem för planeten. När människor utbildar sig och får mer pengar att röra sig med skaffar de färre barn. På sikt hoppas mång att det ska gå att komma till rätta med överbefolkningen genom att fattigdomen minskar.