Klimatet

Det allra mest akuta miljöproblemet idag är troligen klimatet, den globala uppvärmningen, växthuseffekten eller vad man väljer att kalla den. Nästan allting vi gör idag: kör bil, tittar på tv eller äter en smörgås, innebär att vi använder energi. Ursprungligen kommer all energi från solen, men det är sällan som den energi vi använder hämtas direkt därifrån.

Hotet mot människorna

En väldigt stor del av den energi vi använder idag kommer från förbränning av fossila bränslen, som kol och olja. Denna förbränning gör att mer koldioxid släpps ut i atmosfären. Där fungerar den som ett fönster kring jorden, vilket gör att mer av värmen från solens strålar stannar kvar på jorden. Långsamt ökar medeltemperaturen.

Temperaturökningen smälter isar och glaciärer, inte minst i Arktis och Antarktis. Smältvattnet höjer havsnivån, vilket gör att bebodda områden i lågt liggande länder, som Nederländerna, Egypten och Bangladesh, hotas av översvämningar. Allra värst hotat är Maldiverna, som kan dränkas helt. Problemet berör dock de allra flesta länder, eftersom nästan alla större städer i världen är belägna vid floder eller längs kusten.

Flygplan

Varifrån kommer utsläppen?

De stora källorna till ökade koldioxidutsläpp är transporter med flyg och med bensindrivna fordon. En annan växthusgas är metan, som idisslande djur som exempelvis kor släpper ut. Dessvärre minskar inte resandet med bensindrivna bilar i världen, inte heller flygandet eller konsumtionen av nöt och annat kött.

Men även om man blir vegetarian och enbart reser med tåg så kommer man ändå att bidra till utsläppen av växthusgaser. Varorna man köper i affären har transporterats dit med lastbil. Polyestern i kläderna man köper är gjord av olja, och bomullen har krävt stora mängder energi för att odlas och behandlas. Att välja att leva så miljövänligt man kan är naturligtvis ett stort steg i rätt riktning, men för att rädda planeten krävs genomgripande politiska beslut, som lägger om kursen rejält. Just nu verkar de dock vara långt borta.